APD

APD-workshop för Huddinge Kommun

APD-utbild

APD står för Apple Professional Development och leds av certifierade APD-pedagoger.

I veckan höll vi vår första APD-workshop i våra konferenslokaler i Bromma och först ut var 40 pedagoger från Huddinge. Den här dagen var det Malin Broberg från Caperio Skolpartner och vår externa konsult Gunilla Möller som höll i workshopen. Dessa workshops fokuserade på kursplanen i svenska och matematik och pedagogerna som deltog fick utveckla sina kunskaper i att använda Apple-produkter inom specifika områden för att skapa en effektiv och kreativ undervisning för sina elever.