Carina

Branschens bästa medarbetare

På Caperio går vägen till framgång via medarbetaren – något som skiljer Caperio från många andra företag där kunden ofta sätts i centrum. Med detta fokus vill Caperio attrahera och behålla branschens bästa medarbetare. En viktig del i arbetet är kompetensutvecklingsprogrammet Caperio Academy.

Staff

– Ett genomtänkt kompetensutvecklingsprogram är en viktig konkurrensfaktor i jakten på branschens bästa medarbetare, men även när man vårdar duktiga medarbetare, säger Carina Norgren, HR Manager på Caperio.

På Caperio är medarbetarna chefer över sin egen utveckling, vilket innebär att de tar ansvar för och är delaktiga i företagets utveckling.

– Vi värnar om våra medarbetare och vill investera i individen. Detta leder till ökat engagemang, högre effektivitet och nöjdare kunder, säger Carina Norgren. I stället för den klassiska karriärstegen finns flera olika utvecklingsvägar. Det handlar inte om hur högt medarbetare kan och vill klättra på stegen utan vilken yrkesskicklighet man vill nå.

Att vara chef för sin utveckling handlar om individuell utveckling i sin egen takt.

– Du sätter helt enkelt din egen spelplan och tillsammans med din chef tittar ni gemensamt på vilka vägar det finns att nå dit och i vilken takt det ska ske, säger Carina Norgren. Detta ger utrymme för specialisering men också för förflyttning mellan olika arbetsuppgifter. Det handlar om att få rätt person på rätt plats, helt enkelt.