Caperio erhåller MVG i ATP av Cisco

Caperio har, tillsammans med ett fåtal nordiska företag, lyckats tillgodogöra sig den kunskap som krävs för att kvalificera sig som partner inom Identity Services Engine (ISE) hos Cisco.

Caperio har, tack vare bevisad kompetens och stora engagemang uppfyllt de krav som ställs för att vara en kvalificerad ATP – Identity Services Engine Partner. Denna kunskap visar att Caperios sälj-och supportorganisationer är bättre förberedda att korrekt sälja, designa, installera och stödja ATP-programmets produkter. I praktiken innebär detta att Caperio kan i högre utsträckning dra nytta av specifik kompetens och avancerad eller ny teknik genom specialiserad utbildning.

– Alla som känner Caperio vet att vi alltid strävar efter att ha den högsta kompetensen hos våra partners. Cisco är inget undantag och tack vare detta stärker vi vår position som Sveriges ledande IT-företag, säger Mikael Zetterberg, partneransvarig på Caperio.