News

Caperio fokuserar ytterligare på sin kärnverksamhet

Arbetet med att stärka Caperios position som tjänsteleverantör fortsätter genom ett nytt partnerskap med NordIT, ett systerbolag till Örebrobaserade K3 Nordic.

Partnerskapet innebär att NordIT tar över delar av dagens produkterbjudande, d.v.s. försörjning av pc-tillbehör och löpande beställning av enstaka pc via e-handel. Det gör att Caperio i högre utsträckning kan fokusera på tjänsteerbjudandet och de kunder som har en tjänstebaserad leverans inom arbetsplats, där produkten fortsatt är en naturlig del.

– Caperio kan inte vara överallt, vårt stora fokus ligger på att leverera tjänster inom Arbetsplats- och Infrastrukturområdet. Tack vare detta samarbete kan vi lyfta vårt erbjudande och vår leverans inom prioriterade områden ytterligare, samtidigt som våra kunder kommer få bättre service i sin traditionella produktförsörjning genom samarbetet med NordIT. NordIT delar Caperios värderingar och håller absolut högsta klass när det kommer till kundvård, service och leverans, säger Christer Haglund Caperios VD.