News

Caperio Holding AB publicerar årsredovisning 2013

Caperio Holding ABs årsredovisning avseende räkenskapsåret 2013 finns bifogat detta meddelande och på bolagets webbplats www.caperio.se.

En tryckt årsredovisning finns dessutom att beställa från bolagets huvudkontor, via bolagets hemsida eller via telefon 08-562 175 00.

Caperio Holding ABs årsstämma hålls onsdagen den 14 maj 2014 kl 14:00 i bolagets huvudkontor på Gårdsfogdevägen 7 i Bromma. Anmälan om deltagande skall ske senast den 8 maj.

Ladda ner årsredovisning