Skolpartner

Caperio Skolpartner

Caperio Skolpartner utvecklar framtidens skola

Ett alltmer digitaliserat samhälle kräver en digitaliserad skola. Men för att lyckas med en digital satsning är det viktigt att skolledare och pedagoger förändrar sitt arbetssätt. Här hjälper Caperio Skolpartner till med sitt koncept ”En kvalitetssäkrad satsning”.Sollentuna International School (SIS) är internationell grundskola norr om Stockholm som bedriver all undervisning på engelska. SIS har kommit långt i sin digitala utveckling tack vare Caperio Skolpartner. På högstadiet har konceptet 1 – 1 införts, vilket betyder en bärbar dator med svenskt tangentbord per elev.

skola

– På så sätt kan eleven välja att fortsätta arbeta hemma, något som inte är möjligt om hemmet saknar dator, eller om datorn som finns i hemmet endast har kinesiskt tangentbord, förklarar Leskulla Carell, tidigare rektor för SIS.

Skolan har dessutom 40 stycken Ipad som används i alla klasser vid behov.

– De används till exempel i undervisningen av nyanlända elever för att träna på språkljud. Ipaden tillåter eleverna att lyckas på sin egen nivå, utan att den värderar, menar Leskulla Carell.

Några mil söderut i Stock- holms innerstad ligger populära Fredrikshovs slotts skola. Över 6 000 familjer står i kö för att deras barn ska få börja i den skolan.

– Vårt pedagogiska koncept är att varje elev ska utvecklas opti- malt utifrån sina förutsättningar. Våra framgångsfaktorer är små grupper, fungerande elevhälsa, kompetenta lärare och modern

utrustning, berättar rektorn Maija Möller Grimakova.

Beviset för att konceptet fung- erar är att eleverna i årskurs nio har bäst meritvärde (snittbetyg) i hela landet. För att ligga på topp är det naturligtvis viktigt att satsa på bland annat digitala läromedel, vilket Fredrikshovs slotts skola gjort på bred front tillsammans med Caperio.

– Vi ser att motivationen ökar med digitala läromedel. Eleverna får tillgång till mer varierande arbetssätt och arbetsformer, och de utvecklar sina förmågor på ett bättre sätt än de kunde göra innan den digitala världen kom in i klassrummet.

Maija Möller Grimakova är mycket nöjd med Caperio som samarbetspartner.

– Det bästa är att de inte bara säljer datorer utan även erbjuder ett skräddarsytt utbildningsprogram för både rektorer och pedagoger. De visar vägar till IT på skolan och hur enkelt det kan vara att komma i gång. De utvecklar oss och sig själva hela tiden. Det är väldigt bra.