Caperio slår upp dörrarna i Norrköping

Caperio etablerar sig i Norrköping. Sedan i måndags står dörrarna öppna för både kunder och branschkollegor.

– Vi behövs i Sveriges fjärde största region, som företag och som arbetsgivare, säger Johan Kolsgård, ansvarig på norrköpingskontoret och en av nio nyanställda.

I regionen, där också Linköping ingår, finns statliga verk, stor offentlig sektor och många privata företag. Genom etableringen tar Caperio position som en av de större aktörerna med ett brett erbjudande inom IT-tjänsteområdet.

– Det är oerhört värdefullt för oss men framför allt för kunderna som finns här. Nu kan de få del av såväl specialistkompetensen som den breda kunskap Caperio besitter. Vi blir en ny och lokalt förankrad aktör som erbjuder funktionella lösningar som är enkla för kunden att förstå, säger Johan Kolsgård.

Att rekrytera duktiga medarbetare är en medveten strategi för Caperio. Företagets lokala representation i östgötaregionen innebär att det kommer att skapas fler arbetstillfällen i området.

– Innan jag började min anställning sökte jag nya utmaningar hos en positiv och flexibel arbetsgivare som vågar satsa och expandera. En arbetsgivare med fart och laganda där jag på ett bra sätt kunde passa in och tillföra det som jag är bra på. Det finns idag egentligen bara en sådan arbetsgivare och det är Caperio. Caperio visar en vilja på att komma framåt, har ett sunt affärstänk och en positiv anda, säger Johan.

– Som vanligt på Caperio ser vi till att knyta till oss människor som delar våra värderingar. Vi välkomnar branschens bästa medarbetare att arbeta med oss. Och genom uppstarten av kontoret i Norrköping förstärker Caperio sin konkurrenskraft, lönsamhet och höjer mervärdet för kunder och kollegor inom regionen, säger Johan Söderström, operativ chef på Caperio.