KamTh

Caperio vinner tilldelningsbeslut avseende miljardavtal

Kam

Caperio är ett av åtta företag som fått tilldelningsbeslut i Kammarkollegiets stora upphandling av servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster. Värdet på avtalet beräknas vara cirka 850 miljoner kronor per år, och kan därmed komma att uppgå till 3,4 miljarder kronor.

Kammarkollegiet ville underlätta offentlig sektors försörjning av servrar och lagring. Därför inledde man under 2011 en upphandling. Den 3 maj stod det klart att Caperio är ett de företag som vunnit det prestigefulla uppdraget. Kammarkollegiet iakttar avtalsspärr med en period om 10 dagar och avtal avses tecknas så snart som möjligt när denna period förlöpt. Avtalet tecknas i 18 månader med en möjlighet till förlängning i ytterligare 30 månader.

– Vi är jätteglada för det här avtalet. Att vi är ett av åtta bolag som vunnit upphandlingen med Kammarkollegiet är ett kvitto på att vår satsning inom Datacenter har varit framgångsrik. Vi ser fram emot att starta vårt uppdrag så snart som möjligt, säger Christer Haglund, CEO på Caperio.