finance-banner

Caperio Finance arbetar främst med operationella hyresupplägg. Målet är att erbjuda de bästa finansiella lösningarna vid en investering av IT-utrustning. Därför finansierar vi inte bara din hårdvara utan även projekt, applikationer och tjänster tack vare våra attraktiva restvärdespositioner kan vi erbjuda konkurrenskraftig off-Balance- finansiering med fast ränta vid behov.

Med hjälp av våra restvärdespositioner visar en netto-nuvärdesanalys normalt en minskning av kostnaderna vid operationell hyra jämfört med investeringskostnaden vid ett köp.

Korttidshyra

För kortare projekt och begränsade perioder har vi tagit fram förmånliga kortidslösningar med ny eller bättre begagnad utrustning. Du uppnår maximal kostnadskontroll under projektet och minimal hantering av uttjänt utrustning när det är slut.

  • Gör kontrollerade och planerade utbyten och minska den totala tidsåtgången
  • Utrustning i kortidshyresprojekt kan både vara ny teknologi och begagnad teknologi beroende på de prestandakrav ett projekt ställer.

Kontakta Caperio Finance för att diskutera vilken lösning som passar just ditt företag bäst.

End of Lease-hantering

End of Lease-hantering betyder att vi tar hand om avvecklingen av uttjänt IT-utrustning. Vi tar hela logistikansvaret – från upphämtning, transport, packning, säker hårddiskradering till försäljning eller miljöskrotning av den återlämnade utrustningen.

Vi gör även inköp och försäljning av din begagnade IT-utrustning som ägs på annat sätt.

Finansiering för skola

Caperio Finance erbjuder ett bra alternativ till inköp av din digitala satsning. Hyra eller funktion. Vi paketerar en operationell hyra med tjänste- och försäkringsupplägg och tar fullt ansvar för förvaltning och inventering av hela infrastrukturen. Med hjälp av restvärdespositioneringen i teknologin erbjuder vi en av marknadens mest kostnadseffektiva lösningar tillsammans med väl fungerande administration av försäkringshantering och elevernas eventuella utköp av utrustningen vid avtalstidens utgång.

Budgeteringen blir också enklare och
kostnaden för utrustningen fördelas på samma
tid som eleven har tillgång till det digitala verktyget.

Du får bättre kontroll, mindre administration och dessutom en möjlighet att byta ut utrustning vid behov.

 Försäkring

Caperio Finances försäkringslösningar ger ett brett försäkringsskydd och en hög ersättningsnivå. Du får en kostnadseffektiv allriskförsäkring med självrisker från 0 kr upp till 2000 kr per stöld eller skadetillfälle. Välj mellan två olika lösningar där den ena är anpassad direkt mot företag och den andra mot skolor och elevdatorer.

Vi har ett särskilt försäkringsteam som sköter skadeadministration och skadereglering vilket gör att du snabbt får utrustningen ersatt eller reparerad.

Försäkring företag

Vår företagsförsäkring är anpassad till företag och omfattar stöld, brand och vattenskada och gäller under normala aktsamhetsvillkor (plötsliga och oförutsedd utifrån kommande händelse). Kostnaden för försäkringen varierar beroende på objekt och storlek på självrisken.

Försäkring skola

När du köper, hyr eller leasar digitala verktyg till din skola ser vi till att du har ett bra skydd mot de eventuella skador som kan uppstå. Vi har tagit fram en anpassad försäkringslösning för skolor. Allriskförsäkringen ersätter fysisk skada orsakad av plötslig och oförutsedd händelse. Exempel på sådana skador kan vara brand, vattenskada, skadegörelse eller om du helt enkelt bara har otur.

Försäkringen ger ett brett försäkringsskydd och en hög ersättningsnivå. Vi har ett särskilt försäkringsteam som sköter skadeadministration och skadereglering vilket gör att du snabbt får datorn ersatt eller reparerad.

 Vårt miljöarbete

Låt oss hantera och administrera din gamla IT-teknologi

Gammal IT-teknik har stor miljöpåverkan om den inte tas om hand på rätt sätt. Caperio Finance hanterar din uttjänta utrustning på ett säkert och miljömedvetet sätt enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG och WEEE. Oavsett om utrustningen hyrs genom oss eller ägs på annat sätt.

Caperio Finance tar stort ansvar för
vår gemensamma omgivning och miljö.

Förutom att vi hanterar dina stationära och bärbara datorer, mobiltelefoner, skrivare och annan utrustning på ett miljövänligt sätt, säkerställer vi att hårddiskar eller minnen i skrivare och datorer och servrar raderas på ett säkert sätt som gör att data inte finns kvar eller kan återskapas.

Kontaktperson

Claes Fischerström

 073-995 90 57
 claes.fischerstrom@caperiofinance.se