Styrelse12Th

Finansprofil till Caperios styrelse

Styrelse12

Nomineringskommittén kommer att föreslå Sverker Thufvesson till bolagets styrelse vid årsstämman i Caperio Holding AB den 9 maj. Sverker har mer än 20 års erfarenhet från svensk finansmarknad och blir ett idealiskt tillskott i Caperios styrelse.

Sverker Thufvesson är född 1959. Han är VD och ledamot av styrelsen i Lancelot Holding AB samt Chief Investor Officer i Lancelot Asset Management AB.

– Med sin långa erfarenhet från ledande positioner hos välrenommerade fondkommissionärer och kapitalförvaltare är Sverker Thufvesson ett idealiskt tillskott till Caperios styrelse. Hans kapitalmarknadskunnande kommer vara värdefullt i vårt strategiska arbete och inte minst vid förvärvs- och finansieringsfrågor, säger Christer Haglund, VD och koncernchef för Caperio samt ledamot i nomineringskommittén.

– Det känns spännande. Jag har följt Caperio under en tid och är imponerad av den kraftiga tillväxten samt hur bolaget har höjt lönsamheten. Caperio kommer att fortsätta sin positiva utveckling och jag tror att min erfarenhet och kompetens passar bra in på den resan, säger Sverker Thufvesson.

Caperio håller årsstämma den 9 maj 2012 klockan 14:00 Caperios lokaler på Gårdsfogdevägen 7 i Bromma.

För ytterligare information:
Christer Haglund
Tel: 08-562 175 01
christer.haglund@caperio.se