2017

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2017

2016

Årsredovisning 2016

Bokslutskommuniké 2016

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2016

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2016

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2016

2015

Årsredovisning 2015

Bokslutskommuniké 2015

Delårsrapport 1 januari – 30 september

Delårsrapport 1 januari – 30 juni

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2015

2014

Årsredovisning 2014

Bokslutskommuniké 2014

Delårsrapport 1 januari – 30 September

Delårsrapport 1 januari – 30 juni

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2014

2013

Årsredovisning 2013

Bokslutskommuniké 2013

Delårsrapport 1 Juli – 30 September 2013

Delårsrapport 1 Januari – 30 Juni 2013

Årsstämmokommuniké för Caperio Holding AB (publ)

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2013

2012

Årsredovisning 2012

Bokslutskommunike 2012

Årsstämmokommuniké 2012

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2012

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2012

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2012

2011

Årsstämmokommuniké 2011

Årsredovisning Caperio Holding AB 2011

Bokslutskommuniké Caperio Holding AB 2011

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2011

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2011

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2011

2010

Årstammokommuniké 2010

Årsredovisning Caperio Holding AB 2010

Bokslutskommuniké Caperio Holding AB 2010

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2010

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2010

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2010

2009

Årstämmokommuniké för 2009

Årsredovisning Caperio Holding AB 2009

Bokslutskommuniké Caperio Holding AB 2009

Delårsrapport 1 juli – 30 september 2009

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2009

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2009

2008

Årsredovisning Caperio Holding AB 2008

Bokslutskommuniké 2008

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2008

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2008

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2008

2007

Årsredovisning 2007

Bokslutskommuniké 2007

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2007

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2007

2006

Årsredovisning 2006

Bokslutskommuniké 2006

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2006

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2006

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2006

2005

Årsredovisning 2005

Bokslutskommuniké 2005