Kalendarium

  • Bokslutskommuniké 2016, 23 februari 2017
  • Årsredovisning 2016, mitten av april 2017
  • Årsstämma 16 maj 2017
  • Delårsrapport januari – mars 2017, 16 maj 2017
  • Delårsrapport april – juni 2017, 24 augusti 2017
  • Delårsrapport juli – september 2017, 14 november 2017
  • Bokslutskommuniké 2017, 22 februari 2018