IPV6

IPV6

IPV6

Vi lever i en internetuppkopplad värld. Numera är webbplatser och publika e-tjänster inte bara en förutsättning utan ett centralt element i framgångsrika organisationer och företag.

Och användarna av våra webbar förväntar sig allt fler funktioner och möjligheter att kommunicera via internet.

Medvetenheten om att dagens IP-adresser är på väg att ta slut har ökat. Många vet att IPv4 ska ersättas av nästa generations basprotokoll – IPv6. Och att införandet av IPv6 kommer att lösa bristen på adresser långt in i framtiden.

Men få vet hur de ska gå tillväga. På Caperio har vi kunskapen och erfarenheten. Vi vet att säkerheten är viktig. Likaså planeringen. Att det är en förutsättning att IPv6 fungerar tillsammans med den befintliga IPv4-infrastrukturen för en smidig övergång. Dessutom ser vi till att införandet av IPv6 sker gradvis, inte påverkar de befintliga tjänsterna, är kostnadseffektivt och av hög kvalitet.

På Caperio vet vi också att IT inte bara handlar om teknik. Vid förändringar och införande av nya system handlar det lika mycket om hur verksamheten och arbetsprocesserna ska förändras som hur de tekniska systemen ska utformas.

Våra erfarna konsulter kan utbilda medarbetarna i organisationen för att säkerställa att du får en kostnadseffektiv lösning som stöttar hela verksamheten.

Övergången till IPv6 är en utmaning. Men en god början ger ett gott slut. Före, under och efter införandet finns vi som stöd för att din övergång ska lyckas. Stort engagemang och hög kompetens garanterar Caperios ansvar hela vägen.