Kammarrätten på Caperios sida – Upphäver förvaltningsrättens dom

Efter en utdragen process står det klart att Kammarrätten ställer sig på Caperios sida. Göteborg Kommun tvingas därmed göra om upphandling som avser ”Data, hårdvara inklusive tjänster”, Göteborg Stad.

Turerna har varit många i denna affär. Men efter att alla detaljer är granskade råder det inte någon tvekan. Nämnden för Intraservice vid Göteborg Stad stödjer detta beslut och konstaterar att man inte följt anbudsförutsättningarna och därmed inte i arbetat i enlighet med LOU.

– Rätt ska vara rätt. Vi har inte, som några av våra konkurrenter, satt i system att överklaga till höger och vänster men denna gång fann vi alltför många brister i beslutet för att låta det passera. Vi ges nu ännu ett tillfälle att övertyga Göteborg Stad om alla fördelar det innebär att  samarbeta med Caperio, säger Christer Haglund, CEO Caperio.

Kort om Caperio: Caperio är en IT-tjänstekoncern som säljer Cloud- och managerade tjänster, konsulttjänster och produkter för att optimera kundens IT-investering. Erbjudandet är inriktat på lösningar för IT-infrastruktur. Ett högt engagemang och lång erfarenhet säkerställer Caperios ansvar hela vägen..