netent

Net Entertainment fördubblar sin kapacitet

Net Entertainment, liksom många andra företag, står inför utmaningen att mängden data ökar och därmed kraven på en stabil, trygg och skalbar lagringslösning. Caperio har därför fått förtroendet att se över och implementera en lösning som ger Net Entertainment alla de fördelar en modern lagringslösning kan erbjuda.

Net Entertainment identifierade att deras lagringslösning behövde förändras för att kunna klara av ständigt växande datamängder och prestandakrav. Caperio kommer därför att implementera en ny lösning, baserad på teknik från Hitachi, som fördubblar lagringskapaciteten samtidigt som Net Entertainment får markant ökad kontroll. Bland annat kan man nu skala och adressera kapacitet till den del av verksamheten som behöver det.

 – Net Entertainment är en utmanade kund på så sätt att de ligger i framkant på hur man vill kunna nyttja den bästa tekniken. För oss på Caperio är det givetvis lite av en drömkund då de ställer höga krav på planering, genomförande och förvaltning. Vi lägger mycket resurser på att erbjuda våra kunder de senaste lösningarna som efterfrågas av verksamheten. Net Entertainment är ett bra bevis på att dessa satsningar ligger helt rätt i tiden, säger Christer Haglund, CEO Caperio.