Offentliga avtal

Caperio har jobbat med verksamheter inom offentlig sektor ända sedan starten 2000. Kunderna inom den offentliga sektorn är många och högt prioriterade. Nedan kan du hitta information om de avtal Caperio har som berör stat, kommun och landsting. Tveka inte att kontakta oss om du har några funderingar kring avtalen!

Kammarkollegiet

Avtalsområde: Nätverksprodukter
Avtalsnummer: 96-95-2011
Läs mer om Caperios avtal här!

Avtalsområde: Servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster
Avtalsnummer: 7103/12
Läs mer om Caperios avtal här!

Avtalsområde: Programvaror och tjänster (underavtal)
Avtalsnummer: 7074-10
Läs mer om avtalet här!

Kommentus

Avtalsnamn: Elevdatorer och Surfplattor 2012
Avtalsområde: Möjlighet för Myndigheter att avropa Elevdatorer och Surfplattor inklusive tjänsten pedagogiskt lärande tjänst (IT-tjänster, konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd)
Läs mer om avtalet här!

UDC (Uppsala universitet)

Avtalsområde: PC
Avtalsnummer: Dnr 49/10
Läs mer om avtalet och vilka universitet som är avropsberättigade!

VGR

Avtalsområde: IT-konsultavtal inom Infrastruktur och Support
Avtalsnummer: 3372010-014
Kontakta oss för kopia på avtalet!

Övrigt

Publik prislista