Servrar, lagring samt närliggande
produkter och tjänster 2012

Caperio är en oberoende helhetsleverantör till offentlig sektor och erbjuder en bred produkt- och tjänstekatalog inklusive lösningar. Caperios ramavtal inom Server & Lagring 2012 omfattar såväl servrar som lagringslösningar med tillhörande programvara, närliggande produkter samt tjänster kopplade till hårdvaran. Avtalet gäller statliga myndigheter, kommuner och landsting i hela landet och löper sammanlagt under fyra år, inledningsvis 18 månader med möjlighet till förlängning i 30 månader.

Inom ramavtalet kan du avropa en specifik hårdvara och tjänst för datacentret eller flera hårdvaror och tjänster för direkt eller successiv leverans. Vid kompletteringar till tidigare gjorda investeringar och nyanskaffningar kan leveransavtal tecknas och gälla successiva leveranser under en viss tid.

Caperio är en av åtta utvalda leverantörer inom ramavtalet. Vid avrop skickas förfrågningar till samtliga utvalda ramavtalsleverantörer.

Några av de tillverkare som är avropsbara från Caperio:
APC, Avocent, Brocade, Cisco, Citrix, CommVault, Dell, EMC, Fujitsu, Hitachi Data System, Spectralogic, Hewlett-Packard, IBM, Lenovo, Microsoft, NetApp, Northern, Novell, QLogic, Quantum, Quest/Visioncore, Readhat, Rittal, Symantec, Veeam, VMware.

Läs mer om avtalet på avropa.se