Tryggheten i en kontrollerad 7/24-miljö

I Lindesbergs kommun bor det cirka 23 000 invånare. Med 7 mil mellan kommungränserna från norr till söder har kommunen ett stort nät. Det är ett nät som Caperio varit med om att utveckla under ett tiotal år. Nu tar man ytterligare steg mot bättre utnyttjande av resurserna.

– Vi har utvecklats tillsammans med Caperio, säger Anders Widegren, enhetsansvarig på IT- och teleenheten. Kommunen har haft behov och tillsammans med Caperio har vi diskuterat fram och implementerat lösningarna.

Samarbetet verksamheterna emellan började med servrar. Tidigare hade kommunen ingen kontroll över IT-kostnaderna. Förvaltningarna köpte servrar och annat med driftspengar och det var allmän kaos och dålig kvalitet på funktionerna.

– Tillsammans med Caperio tog vi fram ett koncept där vi leasade servrarna. Sedan centraliserade vi driften och kostnaderna till IT-avdelningen på kommunen. Det här var redan år 2002 och vi har kunnat ha samma bemanning internt sedan dess och det är mycket tack vare samarbetet med Caperio och den hjälp de bidragit med.

Vaktavlösning i beredskapen

Under åren har nätet utvecklats både funktions- och säkerhetsmässigt. 2005 gjordes en totalinventering av nätet tillsammans med Caperio som resulterade i ett antal åtgärder och investeringar. En del handlade om att det skulle finnas plats för ett stadsnät, vilket kräver extra beredskap.

– Vi sitter idag med ett nät som vi är otroligt nöjda med, uttrycker Anders Widegren. För att det ska fungera 24/7 har Caperio haft beredskap under något år, ett avtal som de har sagt upp. Vi har gemensamt kommit fram till att bästa lösningen är att min personal tar över beredskapen. Det är en process som även är påskyndad av önskemål från kommunens el-bolag.

Servicedesk för ärendehantering

Caperio kommer även fortsättningsvis att hantera Servicedesk-funktionen för kommunen. Det ger en kontrollerad logg, registrering och rapportering av alla skeenden i nätverket.

– Vid en händelse kontaktar Caperios Servicedesk vår beredskapstekniker som tar över ärendet. Vi får samtidigt bättre kontroll genom att Caperio kan det här. Sedan har de kompetens som gör att de kan eskalera ett ärende till exempelvis Cisco om det skulle behövas. Vi kan även få in Caperios egna specialister om vi inte skulle själva kan lösa problemen, berättar Anders Widegren och fortsätter:

– Mycket handlar över att få kontroll över vad och hur något har skett, status på ärendet och vem som har gjort vad. Med bättre kontroll får vi själva ett incitament till ständig förbättring av nätet, genom att vi då kan identifiera problemen tidigare så det inte behöver bli supportärenden. Caperio har utbildat vår personal i hur man ska göra för att åtgärda problem etc.

Flera vägar till målet

Det nya upplägget med Servicedesk pekar på att Lindesbergs kommun går mot en mer kontrollerad 7/24-miljö. Där ingår även en förflyttning mot basinfrastrukturen BITS, som är en serie rekommendationer för IT-säkerhet som Krisberedskapsmyndigheten tagit fram. Dessutom ska servrarna bytas ut under hösten.

– Caperio betyder mycket för oss och vi känner stor trygghet i deras stöd. Jag tycker det är kul att jobba med dem och de har bra folk anställda. Det finns leverantörer där jag ibland känner att de bara vill få ut så mycket pengar som möjligt, så känns det inte med Caperio. Vi sitter på samma sida av bordet och har en relation som bygger på förtroende, avslutar Anders Widegren.