Allt klarnade med ny lösning

Betaltjänsten Klarna växer i en rasande takt och utvecklar ständigt nya betaltjänster. Det i sin tur ställer krav på en väl fungerande it-miljö. När företaget fick problem med det gamla datalagrings- systemet, blev det Caperio som fick hitta en ny lösning.

Klarna

Vare sig du beställer till exempel en skivare, en gräsklippare eller flygbiljetter inför weekendresan är chansen stor att du erbjuds betala med tjänster från Klarna. Att på bara åtta år har Klarna nått över nio miljoner konsumenter och företaget är ett av Europas snabbast växande. Detta tack vare deras unika koncept för betallösningar i e-handels- branschen.

– Förut hade vi många små diskenheter. Detta gjorde att vi hade problem med att tidseffektivt och kostnadseffektivt pro- duktionssätta nya tjänster. Vi behövde helt enkelt göra en lagringskonsolidering för att få en central lagringsenhet, säger Daniel Sparrman, Storage Manager på Klarna.

Så när företaget för något år sedan gjorde en upphandling, för att byta ut det gamla datalagringssystemet, vann Caperios förslag både gällande funktion och pris.

– Dessutom hade vi god erfarenhet av Caperio sedan tidigare, så det blev ett naturligt och enkelt val.

Lösningen blev HP:s nya lagringssystem 3PAR Storage, som är kostnadseffektivt och ett av de snabbaste systemen i världen. Mängden data kan reduceras med 50-70 procent och kostnaderna för lagring kan kapas – genom så kallad tunn utdelning eller ”thin provisioning”. Caperio hjälpte till under projektets gång.

– Med det här systemet kan Klarna säkra sin lagring både prestandamässigt och säkerhetsmässigt och därmed kunna garantera och säkra alla sina kunders transaktioner, säger Johan Westin, projektledare från Caperio.

Till att börja med installerades hela datalagringssystemet i ett datacenter. Härnäst ska hela lösningen speglas geografiskt i ett ytterligare datacenter, för att säkra Klarnas framtida expansion. Daniel Sparrman känner sig nöjd och trygg med den nya lösningen.

– Vi har fått högre dynamik, bättre kostnadseffektivitet och kortare ledtider mot marknaden, vilket ju gagnar våra kunder.

Projektet i tre steg

Situation:
Klarna är inne i en enorm expansionsfas, men det uppstår problem i det ålderdomliga datalagringssystemet när nya tjänster ska produktionssättas.

Lösning:
Caperio säljer in HP:s nya och effektiva datalagringssystem 3PAR Storage. Systemet bygger på ”thin provisioning” som reducerar mängden data med 50-70 procent.

Effekt:
Klarna har fått högre dynamik, bättre kostnadseffektivitet och kortare ledtider mot marknaden, då systemen nu är snabbare.