När SCB, Statistiska Centralbyrån, under våren 2010 började få brist i lagringskapacitet startade man ett projekt för att upphandla ett nytt disksystem. Projektet valde att göra avrop från Kammarkollegiets ramavtal. Under projektets gång fick man bland annat höra talas om HP:s nya lagringslösning och blev först i Norden att implementera disksystemet. Garanterad tillgänglighet och hög prestanda är faktorer som förbättrat verksamhetens statistikproduktion. Idag är körningarna cirka 20 procent snabbare samtidigt som energiåtgången radikalt har minskat.

SCB

SCB är en myndighet som förädlar data till statistisk information. Främst på uppdrag av regeringen och olika myndigheter, men även till kunder inom det privata näringslivet samt forskare. Statistik som används till underlag för beslutsfattande, debatt och forskning. Det kan handla om allt från priset på mjölk, underlag till konsumentpris index KPI, och till nationalräkenskaperna.

– Tidigare var vi tvungna att stänga ner omgivande servrar och annan struktur för att göra större uppgraderingar utav disksystemet, säger Roland Jansson, som är IT-infrastrukturansvarig på SCB. Men vi hade kommit i det läget med statistikproduktionen att vi inte kunde göra så längre. Därför behövde vi ett enterprisesystem där man kan göra allt i flygande fart, vilket ställer andra krav på disksystemet mot vad vi hade tidigare. SCB har haft en lång relation med Caperio och redan 2004 togs den första lagringslösningen från HP i drift. Det disksystem organisationen hade tidigare var av klassen midrange och nu behövde man komma upp i enterprise.

– Jag pratade med Caperio som ledde oss till vår nuvarande lösning. De såg till att vi fick tillräckligt med information om det nya disksystemet som skulle komma.

SNABBARE OCH ENERGIEFFEKTIVARE

HP P9500 är den första i sitt slag och SCB är först ut på den nordiska marknaden. Ett enterprise-lagringssystem där man har lagt till 2011-talets senaste intelligens, med garanterad tillgänglighet, prestanda och stora utbyggnadsmöjligheter.

– Det viktiga för SCB är att disksystemet kan leverera samma prestanda och samma kontinuitet vid varje körning. Behöver jag körningen x en gång i månaden och den tar två timmar, då ska den ta två timmar varje gång. Det är variabler som är väldigt viktiga för oss, för då kan vi kalkylera vår tid. Sen är det bra om körningen tar en timme istället för två, men det är av underordnad karaktär, påpekar Roland Jansson och fortsätter:

– Våra körningar var inte konsekventa innan vi gjorde uppgraderingen. Beroende på hur andra delar av verksamheten belastat systemet så har körningarna haft påverkan av det och kanske tagit fyra timmar istället. Det är sådana bitar som triggade oss att göra en uppgradering av vårt system. Idag har vi total kontroll och kan planera verksamheten på ett helt annat sätt.

Erfarenheten visar att körningarna är ca 20 procent snabbare idag med HP P9500. SCB hade även ett antal tekniska problem med de tidigare skåpen där antalet läsningar och skrivningar skapade köer. De köerna är borta idag.

KONSULT SOM STÄLLER UPP

SCB använder Caperio som expertkonsult på datalagring och nätverk. Ett nytt projekt har nu dragit igång där Caperio fick uppdraget att byta ut backup-systemet.

– Caperio i Örebro som vi använder utmärker sig genom att de har konsulter som är välutbildade och alltid tänker på kundens bästa. Vi får alltid goda råd och bra förklaringar till varför vi ska välja en viss utrustning. De är snabbfotade och det känns att vi är en viktig kund för dem.

– Under åren har vi varit förvånansvärt förskonade från problem. Caperio var med och byggde vårt nätverk så redundant att vi inte har haft några störningar sedan installationen 2004. Vi får även extra uppställning om det är något som ligger utanför de gängse ramarna. Där har Caperios konsult bland annat ställt upp på sin semester när nöden krävt det, avslutar Roland Jansson.

HP VÄLKOMNAR EN LÅNGVARIG RELATION

På HP uttrycker man glädje över att SCB fortsätter den långa relationen företagen emellan genom köpet av P9500.

– Vi har haft SCB länge som en stark och stabil HP-kund och det är fantastiskt kul att vi får fortsätta att leverera till dem, uttrycker Martin Johansson, specialistsäljare inom lagring på HP. Nu har de ett lagringssystem med garanterad tillgång till data. Den har inga ups and downs, utan tuggar bara på. Och man behöver inte ta ner den för service och dylikt.

– Vill man ha prestanda, driftssäkerhet och tillgänglighet är det P9500 som gäller. Det handlar även om energieffektivitet då systemet hanterar ström och kyla på ett annat sätt än tidigare. P9500 är helt enkelt den största och finaste lagringslösningen i HP:s sortiment.

– Det här är helt nytt och vid implementeringen av systemet på SCB har vi kunnat förlita oss helt på Caperio. De har konsulter som är vansinnigt bra, plus att de har kompetens även på säljsidan.