IPV6

IPv6 är den nya versionen av protokoll som botar Internets växtvärk och tillför en enorm mängd nya adresser. Det ger myndigheter, organisationer och företag en möjlighet att förbereda sig för nya applikationer samt få ett modernare och effektivare nät. Det är något Vimmerby kommun tagit fasta på och anlitar Caperio för en IPv6-utredning.

Vimmerby-Kommun

Förr eller senare måste konverteringen ske från nuvarande protokoll IPv4 till den nya standarden IPv6. EU-direktiv sätter i första hand krav på myndigheter att genomföra detta innan utgången av 2012. Kommuner får ett år till på sig enligt direktivet. Företag gör det på eget ansvar.

– Det känns som det är rätt för oss att starta en utredning nu och göra konverteringen i lugn och ro under kontrollerade former när det också finns konsulthjälp att tillgå, menar Krister Jonsson, IT-chef på Vimmerby kommun. När adresserna tar slut, det börjar brinna i knutarna och konsulterna är uppbokade, då kan det bli stressigt.

Standarden enligt IPv4 består av 32 bitar och kan därför bara ge drygt fyra miljarder unika IP-adresser. Med IPv6 och 128 bitar springer antalet upp i enormt många fler IP-adresser.

SAMARBETE ÖVER KOMMUNGRÄNSERNA

Exempel på åtgärder som en förstudie kan resultera i är att organisationen behöver investera en hel del i utrustning. En annan åtgärd kan vara att man behöver sätta upp DNS-servrar och få dem att fungera i IPv6 innan man går vidare. Är det en pc med Windows 7 som börjar fråga efter IPv6-tjänster, så måste de tjänsterna finnas i nätet annars kan det bli stora problem i nätverket.

– Vi har ett samarbete i Kalmar län mellan kommunerna och det är ett väldigt intresse för det här projektet i vårt länssamarbete. Vimmerby kommuns projekt ska förmedla erfarenhet till våra grannkommuner i Kalmar län som får ta del av våra erfarenheter, säger Krister Jonsson och tillägger:

– I och med att vi är så tidigt ute finns det inte mycket hjälp från andra kollegor att falla tillbaka på inom Sverige, därför väljer jag att ta in konsulter att hjälpa till på vår väg mot IPv6.

TRYGGHET I GENOMFÖRANDET

– Vi vet var fällorna finns någonstans och var vi ska titta, säger Stefan Claesson på Caperio, som hjälper Vimmerby kommun med utredningen. Vi kan tala om för kunden exakt vilken investering de behöver göra för att kunna fortsätta och genomföra projektet. Dessutom har vi koll på tjänsterna så att kunden inte får oönskade stopp i nätverket.

– Det här är så pass viktigt att jag låter mina tekniker handledas av erfarna konsulter från Caperio, uttrycker Krister Jonsson. Jag tar inte risken att ta något trial and error-försök här, utan jag vill ha en fast handledning. Det hade kanske varit möjligt att klara det själv, men jag vågar inte chansa.

– Med Caperio får jag tryggheten som kommer av deras kompetens. Deras konsulter är trygga i sin roll, vilket förmedlas till mig som kund. Jag vet att det blir rätt från början och att resultatet blir det jag förväntar mig. Den tryggheten är viktigast för mig, avslutar Krister Jonsson.