Behoven av it-lösningar är skilda inom Volkswagen Group Sverige, men en sak är gemensam – en väl fungerande it-miljö. ”När vi växte ur vårt datalagringssystem föll valet naturligt på Caperio”, säger Stephan Andersson, driftschef på Volkswagen Group Sverige.

Volkswagen

På den svenska marknaden har Volkswagen Group Sverige en framgångsrik strategi med hög tillväxt. Via återförsäljarna säljs i dag omkring 65 000 nya bilar per år – en marknadsandel på över 25 procent. I systemen jobbar dagligen flera tusen återförsäljare och bilmekaniker för att kunna sälja, serva och utrusta Volkswagengruppens bilmärken.
– Vi jobbar ständigt med att ligga i framkant med tekniska lösningar vad gäller tillgänglighet, prestanda och säkerhet, säger Stephan Andersson.

Samarbetet med Caperio har varat i nästan tio år. För fyra år sedan hjälpte Caperio till att implementera en ny lösning för datalagring. Då uppgraderades den befintliga lagringsmiljön till en produkt från Hitachi Data Systems – en AMS2300. För en tid sedan började Volkswagen Group Sverige växa ur systemet och tillsammans med Caperio diskuterades olika tänkbara lösningar för den kommande 5-årsperioden. Stephan och hans kollegor på It Service inom Volkswagen Group Sverige ville inte byta ut systemet, utan behålla diskarna.
– Caperio föreslog att vi skulle virtualisera vår lagring, med hjälp av en HUS-VM.

Projektet är nyligen avslutat och har resulterat i att Caperio förlängt livet på en redan befintlig lösning. AMS2300-lösningen är fortfarande i drift, men har nu virtualiserats bakom en HUS-VM. Detta betyder att vi fått mer prestanda och framförallt en möjlighet att växa i framtiden.

Tack vare Caperio har Volkswagen Group Sverige kunnat utveckla en redan befintlig plattform och fått hjälp med råd om hur den kan utnyttjas på bästa sätt.
– Caperio har kompetent personal. De är ansvarsfulla och konstruktiva. Alltid med fokus på att ta fram bästa tänkbara lösning för sin kund, säger Stephan Andersson.
– Vi har sparat stora summor på att enkelt öka prestandan på en redan befintlig utrustning. Vi har dessutom sluppit migrera stora mängder data och därmed undvikit avbrott i återförsäljarnas dagliga verksamhet.

Mathias Johansson, kundansvarig på Caperio upplever att Volkswagen Group Sverige både är en krävande och rolig kund att arbeta tillsammans med.
– De har själva internt både erfarna och kompetenta medarbetare. Dessutom är de varierande behoven på tillgänglighet, prestanda och säkerhet för de olika bolagen inom Volkswagen Group Sverige utmanande, säger Mathias Johansson.

Projektet i fyra steg

Situation:
Företagets datalagringssystem klarar inte av att spegla data till den sekundära datahallen och den administrationen kan inte göras dagtid, då all extra belastning måste undvikas för att hålla systemet i gång.

Lösning:
Systemet behålls, men kompletteras med en virtualiseringslösning. En HUS-VM ifrån Hitachi Data Systems placeras framför den befintliga.

Möjlighet:
HUS-VM ger företaget en möjlighet att växa samtidigt som en stor migrering av befintlig data undviks.

Effekt:
Den dagliga affärsverksamheten kan fortgå som vanligt.

Ladda ner detta kundcase