IT-trygg – världen runt

Det kan gälla gruvor i Colombia, vägar i Afrika eller ett tunnelbygge i Sverige. Analys- och teknikkonsultföretaget WSP jobbar med vitt skilda projekt över hela världen. Detta ställer bland annat höga krav på en väl fungerande it-miljö och en trygg samarbetspartner.

WSP

Med en fem år gammal data- lagringsinfrastruktur, där supporten var en stor drifts- kostnad och katastrofskyddet var omodernt kände it-chefen på WSP Sverige, Gustav Lind, för ett par år sedan att det var dags att investera i en mer långsiktig och kostnadseffektiv lösning.

– Kraven vi hade på ett nytt datalagringssystem var att det både skulle vara lätt att hantera och enkelt att komma tillbaka till en normal driftsituation vid en eventuell katastrof, säger Gustav Lind.

Efter en upphandling föll valet på Caperio i samarbete med Hitachi. WSP Sverige skulle investera i en helt ny datalagringlösning, ny SAN-infrastruktur och utöka och förbättra den virtuella serverinfrastrukturen.

– Tack vare vår redan goda relation med Caperio, som levererade driftstjänster i den då befintliga lagringslösningen, så var Caperio en kraftfull samarbetspartner till- sammans med Hitachi. Projektet inleddes i maj 2012 med projektledare och konsulter från Caperio samt partners hos Hitachi. I ett första steg uppgraderades hela den virtuella servermiljön till den senaste versionen av VMware. Därefter migrerades all data över från den gamla miljön till Hitachis nya datalagrings- plattform HUS 150.

– Med endast ett driftstopp under en helg tog det drygt tre månader att få allt i produktion, säger Fredrik Lindman, kundansvarig på Caperio. Att stora delar av projektet skulle genomföras under sommaren var en utmaning. Det var tufft och pressat men vi jobbade helger och nätter och fick pussla med semestrar, berättar Caperios kundansvarige Fredrik Lindman.

Idag har WSP Sverige både bättre och enklare katastrofskydd. Dessutom kraftigt förbättrad lagringsprestanda och lägre lagringskostnad.

– Vi kan idag säkerställa att förlusten av ostrukturerad fildata är maximalt en timme, vilket vi är mycket nöjda med. Vi är också övertygade om att vid en total katastrofsituation kan all data och alla tjänster flyttas från en hall till en annan på mindre än fyra timmar, säger Gustav Lind.

Det nya systemet är också enklare att hantera och går vid behov att utöka. WSP Sverige har fortsatt samarbetet med Caperio, som genom supportavtalet har ansvar för systemstöd och kompetens.

– Det känns både tryggt och smart med den här långsiktigheten. Det är lätt att lura sig själv – när det gäller lagring är det bättre att investera ordentligt och sällan än att göra det snabbt och ofta, säger Gustav Lind.

Projektet i fyra steg

Situation:
WSP Sveriges gamla datalagringslösning levde inte upp till de högt ställda kraven och var inte kostnadseffektiv. Backupen var dessutom långsam.

Lösning:
Caperio föreslår en helt ny SAN-infrastruktur med två HUS 150 från Hitachi tillsammans med virtualiserade servrar från VMware.

Möjlighet:
Genom supportavtalet med Caperio kan WSP Sverige enkelt utöka systemet vid framtida behov, vilket känns tryggt och smidigt.

Effekt:
WSP Sverige kan känna sig trygga med en bra lösning för katastrof- säkring och ett kraftigt förbättrat katastrofskydd och dessutom får de en högre lagringsprestanda till en lägre kostnad.

Ladda ner detta kundcase