Caperio och Advania har Sveriges nöjdaste IT-kunder

Caperio är bäst i Sverige på Användarnära IT samtidigt som Advania återigen placerar sig i toppen med en andraplats inom kategorin Verksamhetsnära IT, detta i Radars stora leverantörsgranskning 2017.
Läs Mer


Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Caperio Holding AB (publ), 556680-2673 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 3 augusti 2017 kl. 14.00, i Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgatan 20, Stockholm.
Läs Mer


Avnotering av Caperio

Enligt beslut av Nasdaq Stockholm kommer Caperio Holding AB (publ) (”Caperio”) att avnoteras från Nasdaq First North. Sista dag för handel i aktien blir den 26 juni 2017.
Läs Mer


Caperio ansöker om avnotering och kallar till extra bolagsstämma

Advania Holding AB:s (”Advania”) offentliga uppköpserbjudande avseende Caperio Holding AB (publ) (”Caperio”) förklarades ovillkorat den 31 maj 2017. Advania äger och kontrollerar mer än 90 procent av aktierna i Caperio och har för avsikt att påkalla tvångsinlösen avseende resterande aktier. Acceptfristen för Advanias erbjudande har förlängts till och med den 12 juni 2017, för att kvarvarande aktieägare i Caperio ska ges möjlighet att acceptera erbjudandet.
Läs Mer


Caperio applies for delisting and convenes an extraordinary general meeting

Advania Holding AB’s (”Advania”) public offer for Caperio Holding AB (publ) (“Caperio”) was declared unconditional on 31 May 2017. Advania owns and controls more than 90 per cent of the shares in Caperio and intends to initiate a squeeze out procedure for the remaining shares. The acceptance period for Advania's offer has been extended up to and including 12 June 2017, to allow remaining shareholders in Caperio to accept the offer.  
Läs Mer


Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Caperio Holding AB (publ), 556680-2673 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 27 juni 2017 kl. 14.00, i Bolagets lokaler på Gårdsfogdevägen 7 i Bromma.
Läs Mer


Notice to extraordinary general meeting

Shareholders of Caperio Holding AB (publ), 556680-2673 (the "Company"), are hereby invited to attend the extraordinary general meeting at 14.00 CET on Tuesday 27 June 2017 in the Company's premises at Gårdsfogdevägen 7 in Bromma, Sweden.
Läs Mer


Rapport från Caperios årsstämma 2017

Caperio Holding AB (publ) höll på tisdagen den 16 maj 2017 årsstämma i bolagets lokaler på Gårdsfogdevägen 7, Bromma. Stämman beslutade i enlighet med samtliga styrelsens och nomineringskommitténs förslag. Stämman fattade bland annat följande beslut:
Läs Mer


Delårsrapport avseende Q1 2017

FORTSATT GOD TILLVÄXT I VÅRT FÖRSTA KVARTAL 2017Det är glädjande för mig att kunna presentera ytterligare ett bra kvartal. Vi följer upp vårt starka Q4 med ytterligare en positiv rapport för Q1. Caperio ökade kvartalsomsättningen med 18,5% till 211,8 mkr (178,8). Vi fortsätter vårt fokus på lönsamhet och jag är nöjd att vi också har tillväxt jämfört med förra året. Detta ger oss en stark utveckling för EBITDA, som i Q1 ökade till 3,6mkr (0,5). Vi fortsätter att växa och ta marknadsandelar genom att erbjuda unika IT-lösningar, som hjälper våra kunder att bli effektivare och mer digitaliserade. Att vara mer specialiserad innebär att vi kan utnyttja vår långa och breda erfarenhet inom IT och därmed hjälpa nya branscher att bli ännu effektivare och flexiblare.
Läs Mer


Statement by the Board of Caperio Holding in relation to the public cash offer by Advania

The independent Board members[1] (http://#_ftn1) of Caperio Holding unanimously recommends that the shareholders accept Advania’s cash offer at SEK 34.00 per share.This statement is made by the independent Board members of Caperio Holding AB (publ) ("Caperio" or the "Company") in accordance with paragraph II.19 of the Takeover rules for certain trading platforms, issued by the Swedish Corporate Governance on 1 February 2015 (the "Takeover Rules").[1] (http://#_ftnref1) Since the Board members Christer Haglund and David Pohanka have undertaken to accept the Offer, they have not participated in the Board’s handling of or decision-making with respect to the Offer because of a conflict of interest.
Läs Mer