RekordTh

Rekordstart på året

Caperio ökade nettomsättningen med 74 %. I delårsrapporten för första kvartalet 2012 redovisar Caperio en kraftigt ökad omsättning. Den organiska tillväxten var 53 procent och samtliga affärsområden har haft en positiv utveckling.

1 januari – 31 mars

· Nettoomsättningen ökade med 74 % till 240,5 MSEK (138,5)

· EBITDA uppgick till 8,5 MSEK (5,5)

· Periodens resultat uppgick till 3,5 MSEK (2,0)

· Resultat per aktie ökade med 67 % till 0,75 SEK (0,45)

· Antalet anställda ökade till 153 (117)

– Jag är naturligtvis väldigt glad över Caperios inledning på året. Vår starka försäljningsutveckling i slutet av förra året fortsatte under inledningen av 2012. Vi såg en ökad tillväxt för samtliga affärsområden och de förvärv som gjordes under 2011 har utvecklats väl inom Caperio. Vårt stärkta erbjudande förbättrar affärsnyttan för våra kunder och vi arbetar för att hela tiden stärka vår position på marknaden, säger VD Christer Haglund.

– Jag är stolt över att vi nu vuxit till 153 engagerade medarbetare som tillsammans arbetar för att göra företaget ännu mer framgångsrikt, avslutar Christer Haglund.