News

SANvalue blir Caperio

Från och med den 1 januari 2012 blir det tidigare förvärvet SANvalue AB en fullt integrerad del av systemintegratören Caperio Holding AB. Målet är att bli marknadsledande inom området Datacenter och satsningen gör att Caperios kunder kan förvänta sig förstärkt specialistkompetens och fortsatt högt fokus.

SANvalue som grundades för elva år sedan har länge varit en ledande tjänsteleverantör inom backup, lagring och virtualisering. Tyngdpunkten och företagets framgång har legat i att effektivisera och kvalitetssäkra verksamhetskritisk infrastruktur. Sedan den 1 juli 2011 har SANvalue AB ingått i Caperiokoncernen och som ett steg i detta förvärv blir nu företaget helt integrerat i Caperios verksamhet.

– Med SANvalues kompetens och skicklighet har Caperio stärkt sin position inom området rejält. Intentionen är att bli den ledande aktören på marknaden inom Datacenter och erbjuda både mer djup och mer bredd inom området. Att SANvalue AB nu blir en fullt integrerad del av Caperio är ett naturligt steg i den här satsningen och det vinner alla parter på, både våra kunder och Caperio som bolag, säger Christer Haglund, CEO på Caperio.

– Tillsammans med Caperio har vi redan hittat synergier och växer kompetensmässigt. Tidigare har vi haft svårt rent tidsmässigt att jobba så nära kunderna som vi velat och att bli en fullt integrerad del av Caperio ger oss helt andra förutsättningar, säger Mikael Zetterberg, .f.d VD på SANvalue och nu affärsutvecklare på Caperio.