Skola

Modellen

Konceptet En till En går ut på att erbjuda varje elev ett eget digitalt verktyg. För att leva upp till det som står i läroplanerna och för att eleverna ska förberedas för framtiden kan en till en vara rätt väg att gå, men det kräver även att lärarna fortbildas i hur datorer/lärplattor kan användas för att förstärka elevernas inlärning. I dag är det vanligt att skolor lägger mycket pengar på inköp av datorer/lärplattor, men inte tänker på att saker som t ex uppgradering av trådlösa nätverk, support och utbildning för personal också är kostnader som måste ingå i en digital satsning.

Då alla skolor har olika förutsättningar jobbar vi med kartläggning av nuläget för att kunna vara ett bra stöd vid alla de beslut som måste tas under resans gång på väg mot en till en.

En bra pedagogik blir ännu bättre med digital teknik och en dålig pedagogik blir troligen ännu sämre med digital teknik. Därför lägger vi stort fokus på pedagogiken och ser tekniken som ett stöd i de pedagogiska processerna.

Inför

Vi sätter forskning och utveckling i fokus. Vi hjälper skolan med målsättning, implementering, utbildning och uppföljning genom hela den digitala satsningen.

När du har tagit beslutet att satsa på En till En kommer vi att tillsammans med dig gå igenom följande steg:

 • Kartläggning av nuläge
 • Målsättning och strategi
 • Identifiera vilka personer i organisationen som kan vara nyckelpersoner för en lyckad satsning
 • Hjälpa till med att ta fram en strategi för det digitala arbetet
 • Fortbildningsinsatser
 • Utvärdering av de insatser som genomförts
Implementation

När vi har passerat planeringsfasen är det dags för genomförandefasen, själva utrullningen av de digitala verktygen.

 • Planering av leverans och utrullningsdatum
 • Introduktionsutbildning i era digitala verktyg
 • Leverans
 • Kvittering av digitalt verktyg
 • Utbildning enligt era behov (läs gärna mer om våra inspirationspass och utbildningar)
 • Leverans och stöd vid införandet planeras tillsammans med dig och din skola så att det är helt anpassat efter dina behov

Caperio har erfarenheten, kunskapen och kapaciteten. Vi stödjer dig hela vägen och säkerställer en lyckad implementation av En till En.