Christer Haglund (född 1965)
Styrelseordförande

Christer Haglund grundade Caperio år 2000 och har varit engagerad i Bolaget sedan dess, först som styrelseordförande en kort period men sedan december 2000 som styrelseledamot och Bolagets CEO. Innan dess arbetade Christer i cirka tio år hos IT-distributören Oscar Dellert, där han var Affärsområdeschef för dotterbolaget Supplies Team.

David Pohanka

David Pohanka (född 1970)
Styrelseledamot sedan 2014

David arbetar som vice VD på Caperio, anställd sedan 2004. Innan dess officer i flottan, försäljningschef på IMS Data samt nationell logistik- och försäljningschef på Martinsson Informationssystem (senare förvärvade av ATEA).

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i M & J By Malin och Johanna AB.

Aktieinnehav i Caperio: 338 732 aktier

Eva Kara Posse (född 1956)
Styrelseledamot sedan 2015

Civilekonom, samt studier i beteendevetenskap. Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Olika chefs- och ledarbefattningar inom SEB gruppens finansbolag Finans Scandic, Marknads- och försäljningschef och VD Fondbolagsgruppen Företag AB ett företag inom Pronatorkoncernen, VD Hälsoforum AB (företagshälsovård) Grundare och VD Inner & Outer Management AB och Ltd (konsulttjänster inom ledarskap- team- och organisationsutveckling).

Övriga aktuella styrelseuppdrag: Styrelseledamot Inner & Outer Management AB. Föreslagen som styrelseledamot i Morena Capital International AB (publ).

Aktieinnehav i Caperio: 0 aktier

Per-Henrik Persson (född 1965)
Styrelseledamot sedan 2015

Civilekonom Mittuniversitetet i Östersund. Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: VD Intrum Justitia Sverige AB sedan 2010, Tidigare Head of Innovation och dessförinnan Försäljningschef på Lindorff Group, VD på IT konsultförmedlaren Konsultmarknaden, Försäljningschef på Svea Ekonomi och Key Account Manager på Nordea.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Avarda AB.

Aktieinnehav i Caperio: 0 aktier